Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2012 · Volume 5 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

FATMA ÇOLAK SABANCI AND TUFAN KORAY

71 - 84

The dinoflagellat species distributed in İzmir Bay (Aegean Sea) and the seasonal changes of species diversity

İzmir Körfezi'nde (Ege Denizi) dağılım gösteren dinoflagellat türleri ve tür çeşitliliğinin mevsimsel değişimi

NİLGÜN KAZANCI

85 - 96

Plecoptera (Insecta) records from Turkey

Türkiye’den Plecoptera (Insecta) kayıtları

DENİZ İNNAL

97 - 110

Age and growth properties of Carassius gibelio (Cyprinidae) living in Aksu River Estuary (Antalya-Turkey)

Aksu Nehri (Antalya-Türkiye) acısu zonunda yaşayan Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun (Cyprinidae) yaş ve büyüme özellikleri

DENİZ İNNAL, DIMITRIOS K. MOUTOPOULOS, İNCI DEMİR AND LEYLA DAĞ

111 - 120

Morphometric characters and length-weight relationship for Chlorophthalmus agassizi Bonaparte 1840 from Antalya Gulf (Mediterranean-Turkey)

Antalya Körfezi (Akdeniz-Türkiye)’ndeki Chlorophthalmus agassizi Bonaparte 1840’ın morfometrik karakterleri ve boy-ağırlık ilişkisi

ÖZGE BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

121 - 130

Contribution to the knowledge of Simuliidae (Diptera, Insecta) fauna of Turkey: Eastern Black Sea Region

Türkiye Simuliidae (Insecta, Diptera) Faunası’na katkılar: Doğu Karadeniz Bölgesi

HÜSEYİN ALİ BOLAT AND NİLGÜN KAZANCI

131 - 141

A research on interstitial fauna of some running waters in Eastern Black Sea Region


Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı akarsuların taban malzemeleri arasında bulunan fauna üzerine bir araştırma


NİLGÜN KAZANCI AND GENCER TÜRKMEN

143 - 156

The checklist of Ephemeroptera (Insecta) species of Turkey

Türkiye’nin Ephemeroptera (Insecta) türlerinin kontrol listesi