Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Current Issue


June 2018 · Volume 11 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI AND GENCER TÜRKMEN

1 - 22

A new Prosopistoma (Ephemeroptera, Prosopistomatidae) species from Turkey, with ecological notes


Türkiye’den yeni bir Prosopistoma (Ephemeroptera, Prosopistomatidae) türü, ekolojik notlarla birlikte