Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2015 · Volume 8 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

DENİZ İNNAL AND DUYGU AKDOGANBULUT

1 - 13

Length-weight, length-length relationships and morphometry of Chelidonichthys lucerna (Actinopterygii: Triglidae) from Antalya Gulf-Turkey


Antalya Körfezi (Akdeniz-Türkiye)’ndeki Chelidonichthys lucerna (Actinopterygii: Triglidae)’nın boy-ağırlık, boy-boy ilişkileri ve morfometrisi


TOLGA TUGAYTİMUR

15 - 32

A study on benthic macroinvertebrate fauna of selected running waters in Bolu (Turkey)


Bolu (Türkiye)’dan seçilen akarsuların taban büyük omurgasız faunası üzerine bir araştırma


GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

33 - 50

Additional records of Ephemeroptera (Insecta) species from the Eastern Part of Black Sea Region (Turkey)


Karadeniz Bölgesi (Türkiye)’nin doğusundaki Ephemeroptera (Insecta) türlerine ek kayıtlar


HÜSEYİN ALİ BOLAT AND NİLGÜN KAZANCI

51 - 61

Interstitial fauna of selected running waters in Bolu (Turkey)


Bolu (Türkiye)’dan seçilen akarsuların taban malzemeleri arasında bulunan faunası


NİLGÜN KAZANCI AND GENCER TÜRKMEN

63 - 65

The swarm of Ephoron virgo (Olivier, 1791) (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) in Kura River (Turkey)