Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2010 · Volume 3 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI, GENCER TÜRKMEN, ÖZGE ERTUNÇ, PINAR EKİNGEN, BAŞAK ÖZ AND YASEMİN GÜLTUTAN

89 - 110

Assesment of ecological quality of Yeşilırmak River (Turkey) by using macroninvertebrate-based methods in the content of Water Framework Directive

Su Çerçeve Direktifi kapsamındaki taban büyük omurgasızlarına dayalı yöntemlerin uygulanması ile Yeşilırmak Nehri’nin ekolojik kalitesinin belirlenmesi

GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

111 - 125

Applications of various biodiversity indices to benthic macroinvertebrate assemblages in streams of a national park in Turkey


Türkiye’deki bir ulusal parktaki akarsuların taban büyük omurgasız topluluklarına farklı biyoçeşitlilik indekslerinin uygulanması


IŞIK KILIÇASLAN AND MURAT ÖZBEK

127 - 144

Contributions to the knowledge on the distrubution of freshwater Mollusca species of Turkey

Türkiye Tatlısu Mollusca türlerinin dağılımına katkılar

YASEMİN GÜLTUTAN AND NİLGÜN KAZANCI

145 - 164

Identification key to larvae of Chironomidae (Insecta, Diptera) species found in some running waters in Eastern Black Sea Region

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki (Türkiye) bazı akarsularda bulunan Chironomidae (Insecta, Diptera) türlerinin larva teşhis anahtarı

NİLGÜN KAZANCI, PINAR EKİNGEN, GENCER TÜRKMEN, ÖZGE ERTUNÇ, MUZAFFER DÜGEL AND YASEMİN GÜLTUTAN

165 - 184

Assesment of ecological quality of Aksu Stream (Giresun, Turkey) in Eastern Black Sea Region by using Water Framework Directive (WFD) methods based on benthic macroinvertebrates

Aksu Çayı’nın (Giresun, Türkiye) ekolojik kalitesinin taban büyük omurgasızlarına dayalı Su çerçeve Direktifi (SÇD) yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi