Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2012 · Volume 5 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119