Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2018 · Volume 11 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI AND GENCER TÜRKMEN

1 - 22

A new Prosopistoma (Ephemeroptera, Prosopistomatidae) species from Turkey, with ecological notes


Türkiye’den yeni bir Prosopistoma (Ephemeroptera, Prosopistomatidae) türü, ekolojik notlarla birlikte


CANER ENVER ÖZYURT, MUZAFFER PERKER, VOLKAN BARIŞ KİYAĞA, SİNAN MAVRUK AND G. TAMER KAYAALP

23 - 39

Biomass of some lessepsian fish species in the soft bottoms of Iskenderun Bay (Northeast Mediterranean)


İskenderun Körfezi Yumuşak Zemininde Lesepsiyen Balık Türlerinin Bioması


GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

41 - 59

Evaluation of diversity of benthic macroinvertebrate fauna of Çekerek Stream (Turkey) by using different diversity and evenness indices


Çekerek Çay’nın (Türkiye) taban büyük omurgasız çeşitliliğinin farklı çeşitlilik ve eşitlik indeksleri kullanılarak değerlendirilmesi