Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2014 · Volume 7 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NiLGÜN KAZANCI, ÖZGE BAŞÖREN, PINAR EKINGEN, GENCER TÜRKMEN AND HÜSEYIN ALI BOLAT

1 - 74

Assessment of the land use effects in Yeşilırmak River Basin by determining water quality and Yeşilırmak river-specific biotic index (Y-BMWP):
I. Evaluation with physico-chemical methods


Yeşilırmak Nehri Havzası’ndaki arazi kullanım etkilerinin su kalitesinin değerlendirilmesiyle belirlenmesi ve  Yeşilırmak Nehri’ne özgü bir biyotik indeks (Y-BMWP):
I. Fiziko-kimyasal yöntemlerle değerlendirme