Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2016 · Volume 9 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

DENİZ İNNAL, MEHMET AKSU AND DANIELA GIANNETTO

73 - 83

Length-weight relationships, population structure and body condition of Aphanius anatoliae (Cyprinodontidae) and Pseudophoxinus ninae (Cyprinidae) living in Karaevli Lake (Burdur-Turkey)


Karaevli Gölü (Burdur-Türkiye)’nde yaşayan Aphanius anatoliae (Cyprinodontidae) ve Pseudophoxinus ninae Cyprinidae)’nın boy-ağırlık ilişkisi, populasyon yapısı ve kondisyonu


NİLGÜN KAZANCI AND GENCER TÜRKMEN

85 - 121

Comments on “An annotated catalogue of the mayfly fauna of Turkey
(Insecta, Ephemeroptera)


Türkiye mayıs sineklerinin açıklamalı kataloğu (Insecta, Ephemeroptera)” üzerine yorumlar


ÖZGE BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

123 - 134

Identification key to the Simuliidae (Insecta, Diptera) pupae in running waters of the Eastern Black Sea Region (Turkey)


Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki (Türkiye) akarsularda bulunan Simuliidae (Insecta, Diptera) pupalarının teşhis anahtarı


GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

135 - 146

Habitat characteristics of little-known species Baetis milani (Baetidae, Ephemeroptera) from the Eastern part of Black Sea Region (Turkey)


Az bilinen Baetis milani (Baetidae, Ephemeroptera) türünün Karadeniz Bölgesi’nin (Türkiye) doğusundan habitat özellikleri


NİLGÜN KAZANCI, GENCER TÜRKMEN, ÖZGE BAŞÖREN AND PINAR EKİNGEN

147 - 151

TR-BMWP (Turkish-BMWP) biotic index


TR-BMWP (Türkiye-BMWP) biyotik indeksi


ÖZGE BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

153 - 164

A checklist of Simuliidae (Insecta, Diptera) species of Turkey


Türkiye’nin Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerinin kontrol listesi


NİLGÜN KAZANCI

165 - 171

Headwater Streams


Kaynak bölgesi akarsuları