Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2012 · Volume 5 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI, GENCER TÜRKMEN AND HÜSEYİN ALİ BOLAT

1 - 18

Habitat characteristics of endangered species Marthamea vitripennis (Burmeister 18939) (Insecta, Plecoptera)


Nesli tehlike altında olan Marthamea vitripennis (Burmeister 1839)’in (Insecta, Plecoptera) habitat özellikleri


ÖZGE (ERTUNÇ) BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

19 - 34

Clustering of Simuliidae (Insecta, Diptera) spesices and sampling sites according to their similarities by using UPGMA method

Simuliidae (Insecta, Diptera) türleri ve örnekleme alanlarının UPGMA kümeleme yöntemi kullanılarak benzerliklerine göre gruplandırılması

PINAR EKİNGEN AND NİLGÜN KAZANCI

35 - 56

Benthic macroinvertebrate fauna of the Aksu Stream (Giresun, Turkey) and habitat quality assessment based on European Union Water Framework Directive criteria


Aksu Çayı’nın (Giresun, Türkiye) taban büyük omurgasız faunası ve Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kriterlerine göre habitat kalitesinin değerlendirilmesi


BELGİN ÇAMUR-ELİPEK, HÜSEYİN GÜHER, TİMUR KIRGIZ AND NURCAN ÖZKAN

57 - 70

A comparative study on larval chironomid limnofauna (Insecta, Diptera) of some lakes in İğneada (Kırklareli, Turkey)

İğneada’daki (Kırklareli, Türkiye) bazı göllerin chironomid limnofaunası (Insecta, Diptera) üzerine karşılaştırmalı bir çalışma