Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2015 · Volume 8 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

DENİZ INNAL, DUYGU AKDOGANBULUT, MEHMET AKSU AND SİNAN MAVRUK

67 - 76

Occurrence of Lessepsian Equulites klunzingeri (Actinopterygii: Leiognathidae) and its length-weight relationship in the Seyhan River Estuary (Mersin-Turkey)


Seyhan Nehri Östarini (Mersin-Türkiye)’nde Lesepsiyen Equulites klunzingeri (Actinopterygii: Leiognathidae)’nin varlığı ve boy-ağırlık ilişkisi


OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU, DERYA AKDEMİR, MEHMET YAVUZATMACA AND OZAN YILMAZ

77 - 90

A checklist of recent non-marine Ostracoda (Crustacea) of Turkey with three new records


Türkiye için üç yeni tür kaydı ile beraber denizel olmayan güncel Ostrakoda (Crustacea) listesi


BELGİN ÇAMUR-ELİPEK, MÜFİT OZULUĞ, ÖZCAN GAYGUSUZ AND ÇİĞDEM GÜRSOY-GAYGUSUZ

91 - 100

The contributions to benthic macroinvertebrate fauna of running waters in northern Anatolia (Turkey)


Anadolu’nun (Türkiye) kuzeyindeki akarsuların bentik makroomurgasız faunasına katkılar


NİLGÜN KAZANCI

101 - 104

Brachyptera berkii Kazancı 2001, a new record of Plecoptera (Taeniopterygidae) species from Crete (Greece) 


Girit’ten (Yunanistan) yeni Plecoptera (Taeniopterygidae) tür kaydı, Brachyptera berkii Kazancı 2001


ÖZGE BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

105 - 118

The species key to the Simuliidae larvae (Insecta, Diptera) in running waters of Eastern Black Sea Region (Turkey)


Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki (Türkiye) akarsularda bulunan Simuliidae (Insecta, Diptera) larvalarının tür anahtarı


NİLGÜN KAZANCI, GENCER TÜRKMEN AND ÖZGE BAŞÖREN

119 - 130

Application of BMWP and using benthic macroinvertebrates to determine the water quality of a transboundary running water; Çoruh River (Turkey)


Sınır aşan bir akarsu olan Çoruh Nehri'nin su kalitesini belirlemede taban büyük omurgasızlarının kullanılması ve BMWP uygulaması


GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

131 - 131

Erratum to The key to the Ephemeroptera (Insecta) larvae in running waters of the Eastern Black Sea Basin (Turkey) with the new records