Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2020 · Volume 13 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

ATAMAN ALTUĞ ATICI, AHMET SEPİL AND FAZIL ŞEN

1 - 10

Evaluation of plastic pollution on the east coast of Zeve Campus (Van) using the clean coast index


Zeve Yerleşkesi (Van) doğu sahili plastik kirliliğinin temiz sahil indeksi ile değerlendirilmesi


BEYHAN TAŞ AND ELMAS ŞİŞMAN HAMZAÇEBİ

11 - 38

Assessment of algal diversity and hydrobiological preliminary results in a high-mountain lake (Karagöl Lake, Giresun Mountains, Turkey)


Yüksek bir dağ gölünde (Karagöl, Giresun Dağları, Türkiye) alg çeşitliliği ve hidrobiyolojik ilk bulguların değerlendirilmesi