Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2009 · Volume 2 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI, BAŞAK ÖZ, MUZAFFER DÜGEL, ÖZGE ERTUNÇ AND GENCER TÜRKMEN

1 - 10

First faunistic survey and canonical correspondance analysis of interstitial aquatic insect assemblages of running waters in Turkey


Türkiye akarsularının interstitial sucul böcek toplulukları üzerine ilk faunistik araştırma ve kanonik uyum analizi


NİLGÜN KAZANCI

11 - 22

Contribution to the knowledge of Plecoptera (Insecta) Fauna of Turkey

Türkiye Plecoptera (Insecta) Faunası’na katkılar

ÖZGE ERTUNÇ AND NİLGÜN KAZANCI

23 - 44

Key of Blackflies (Insecta, Diptera, Simuliidae) larvae in some running waters of Western Turkey


Türkiye’nin batısındaki bazı akarsuların Simuliidae (Insecta, Diptera, Simuliidae) bireylerine ait larva anahtarı


NİLGÜN KAZANCI, DİDEM GÖKÇE OĞUZKURT AND MUZAFFER DÜGEL

45 - 56

Multivariate analysis of phytoplankton assemblages in Beyşehir Lake (Turkey) as a tool of water quality monitoring and management

Beyşehir Gölü’nün (Türkiye) su kalitesini izleme ve yönetimi için fitoplankton topluluklarının bir araç olarak kullanılması amacı ile çok değişkenli analizi

YASEMİN GÜLTUTAN AND NİLGÜN KAZANCI

57 - 80

A research on Chironomidae (Diptera) Fauna of Eastern Blacksea Region and water quality relationship

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Chironomidae (Diptera) Faunası ve su kalitesi ile ilişkileri üzerine bir araştırma

NİLGÜN KAZANCI, PINAR EKİNGEN AND GENCER TÜRKMEN

81 - 96

A study on Hirudinea Fauna of Turkey and habitat quality of the species

Türkiye Hirudinea Faunası ve türlerin habitat kaliteleri üzerine bir çalışma