Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2017 · Volume 10 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

BEYHAN TAŞ AND ZEYNEP KOLÖREN

1 - 19

Evaluation of water qualities of discharging area of some running waters into Black Sea in the Central Black Sea Region of Turkey


 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bazı akarsuların Karadeniz’e deşarj alanlarındaki su kalitesinin değerlendirilmesi
 


 

MUSTAFA TÜRKOĞLU AND DURSUN AVŞAR
 

21 - 37

Seasonal changes of some heavy metals in the sea water of Mersin Bay (Turkey) and their relationships with striped sea bream, Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)

 


Mersin Körfezi (Türkiye) deniz suyundaki bazı ağır metallerin mevsimsel değişimi ve mırmır balığı, Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758), üzerine etkileri

 


 

PINAR EKİNGEN AND NİLGÜN KAZANCI

39 - 53

 

A review of evolution of order Trichoptera (Insecta)
 


 

Trichoptera (Insecta) takımının evrimi üzerine bir derleme


 

AJEAGAH GIDEON AGHAINDUM, NGAKOMO ANANGA ROSE, FOTO MENBOHAN SAMUEL AND NGASAM PIERRE

55 - 72

Isolation and identifiation of Cyclospora cayetanensis oocysts in an urban stream (Yaounde, Cameroon): Prominence of physico-chemical parameters of the ecosystem


 

Kentsel bir akarsuda Cyclospora cayetanensis oositlerinin izolasyonu ve tanımlanması (Yaounde, Kamerun): Ekosistemin fiiko-kimyasal parametrelerinin önemi