Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2013 · Volume 6 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI, ÖZGE BAŞÖREN, GENCER TÜRKMEN, BAŞAK ÖZ, PINAR EKİNGEN AND HÜSEYİN ALİ BOLAT

91 - 102

Assessment of macroinvertebrate community structure and water quality of running waters in Camili (Artvin, Turkey); a part of Caucasus Biodiversity Hotspot, by using Water Framework Directive (WFD) methods


Su Çerçeve Direktifi (SÇD) yöntemleri kullanılarak Kafkasya biyoçeşitlilik sıcak noktasının bir parçası olan Camili (Artvin, Türkiye) bölgesindeki akarsuların su kalitelerinin ve taban büyük omurgasız komünite yapılarının değerlendirilmesi


ŞULE GÜRKAN, ERTAN TAŞKAVAK, SALİM CAN AKÇINAR, SENCER AKALIN, BURCU TAYLAN, HALİT FİLİZ AND
EFE ULUTÜRK

103 - 119

Nearshore fish community along the Akmermer coasts in Çandarlı Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)


Çandarlı Körfezi’nde Akmermer kıyıları balık komünitesi (Kuzey Ege Denizi, Türkiye)


NİLGÜN KAZANCI

121 - 127

The records of Plecoptera (Insecta) species from Eastern part of Black Sea Region (Turkey)


Karadeniz Bölgesi’nin (Türkiye) doğu bölümünden Plecoptera (Insecta) tür kayıtları


M. RUŞEN USTAOĞLU, AYŞE TAŞDEMİR AND CANSU ÜRET

129 - 143

Nocturnal migration of the Chaoborus flavicans (Meigen, 1830) (Diptera, Insecta) populations in the Lake Karagöl (Yamanlar, İzmir)


Karagöl (Yamanlar, İzmir)’de Chaoborus flavicans (Meigen, 1830) (Diptera, Insecta) popülasyonunun nokturnal göçü


PINAR EKİNGEN AND NİLGÜN KAZANCI

145 - 155

Key to the family of Trichoptera (Insecta) larvae of Aksu Stream (Giresun, Turkey) in Eastern part of Black Sea Region


Karadeniz Bölgesi’nin doğusundaki Aksu Çayı’nda (Giresun, Türkiye) bulunan Trichoptera (Insecta) larvalarının familya tanı anahtarı


ÖZGE BAŞÖREN, NİLGÜN KAZANCI AND SÖNMEZ GİRGİN

157 - 167

The distribution of Simuliidae (Insecta, Diptera) species in Ankara Stream (Turkey)


Ankara Çayı’ndaki (Türkiye) Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerinin dağılımı