Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2015 · Volume 8 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119