Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2013 · Volume 6 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119