Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2010 · Volume 3 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119