Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Please note:

 

Review of Hydrobiology is indexed by Thomson Reuters Scientific - Master Journal List (via Zoological Records) and Thomson Reuters Scientific - Searchable Database (via BIOSIS Previews and Biological Abstracts).

 

 

 

 

 

 

Current Issue


June 2021 · Volume 14 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

BEYHAN TAŞ AND HALİM TOPALDEMİR

1 - 23

Assessment of aquatic plants in the Miliç coastal wetland (Terme, Samsun, Turkey)


Miliç kıyı sulak alanındaki (Terme, Samsun, Türkiye) su bitkilerinin değerlendirilmesi


GAZEL BURCU AYDIN AND BELGİN ÇAMUR-ELİPEK

25 - 40

The Aquatic Ecosystem Evaluation of Gala Lake National Park by the Hypothetical Potential Bio-Ecological Risk Analysis


Gala Gölü Milli Parkı Sucul Ekosisteminin Hipotetik Potansiyel Biyo-Ekolojik Risk Analizi ile Değerlendirmesi


DERYA ÜRKMEZ

41 - 75

An introduction to the free-living marine nematodes in Turkey: Systematic history and taxonomic characters


Türkiye’de serbest yaşayan denizel nematodlara giriş: Sistematiğin tarihçesi ve taksonomik karakterler


MENEKŞE TAŞ-DİVRİK, OKAN YELER AND BELGİN ÇAMUR-ELİPEK

77 - 95

Physicochemical analysis of snow meltwater quality in Sivas province and possible effects on annual landscape plants


Sivas ili kar suyu kalitesinin fizikokimyasal analizi ve yıllık peyzaj bitkilerine olası etkileri