Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2014 · Volume 7 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119