Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2009 · Volume 2 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119