Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
June 2023 · Volume 16 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119