Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2019 · Volume 12 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119