Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
June 2008 · Volume 1 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119